Gumi-Land Kft.  

 
Cím:
1112 Budapest, Éva u 8.
 
E-mail:
tuzvedelemsop.hu
 
Tel.:
(Tűzvédelem)
06 20 945 0925
 
Tel.:
(Munkavédelem)
06 30 986 4145
Tűzvédelem, munkavédelem

 Munkavédelmi szabályzat  

Ma nincs jogszabályi kötelezés arra vonatkozólag, hogy egy munkáltatónak Munkavédelmi Szabályzattal kell rendelkeznie.

Ugyanakkor a Munkavédelmi Törvény, valamint egyes ágazati jogszabályok – mint a Munkavédelmi Törvény végrehajtási rendeletei – előírják egyes szabályok munkáltató által írásban történő, az adott munkáltatónál érvényes végrehajtásának szabályozását.

Ez azt jelenti, ha nem készítünk szabályzatot, akkor ezeket az írásbeli kötelezettségeket például munkáltatói, igazgatói stb. utasítások formájában ki kell adni.

Bonyolítja a helyzetet, hogy egyes feladatokat  a Munkavédelmi Törvény munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősít.
Ez azt jelent, hogy a munkáltatónak mindenképpen meg kell bíznia jogosultsággal rendelkező személyt vagy vállalkozást a kiadandó utasítás elkészítésére ( pl: egyéni védőeszköz juttatás rendje  juttatás rendje  )

A szükséges szabályanyagot tartalmazó Munkavédelmi Szabályzat a következő fő fejezetekből áll:

 • Szervezet megnevezése, a szabályzat hatálya
 • A szervezet veszélyességi osztályba sorolása  ( TEAOR és létszám alapján )
 • A szervezet munkavédelmi ügyrendje
 • A munkavégzés személyi feltételei
 • Egyéni védőeszköz juttatás rendje
 • A munkavégzés általános és részletes szabályai
 • A létesítés szabályai, üzembe helyezés
 • Időszakos biztonsági felülvizsgálatok
 • Munkabalesetre vonatkozó szabályozás
 • Munkavédelmi érdekképviselet
 • Munkavédelmi ellenőrzés
 • Egyéb rendelkezések

 

A szabályzat egyes előírásainak részletezését mellékletek tartalmazzák, ilyen például:

  • A veszélyes és nem veszélyes munkaeszközök biztonsági, szerelői ellenőrzésének ütemezése
  • Munka alkalmassági időszakos orvosi vizsgálatra kötelezett munkakörök jegyzéke, a vizsgálatok ütemezése
  • Egyéni védőeszköz használatára kötelezett munkakörök jegyzéke
  • Stb. – szükség szerint